Politika společnosti

  • Nabízíme investorům a zákazníkům komplexní služby ve výstavbě a obchodní činností, proto rozšiřujeme technickou základnu a vzdělávání pracovníků tak, abychom svým obchodním partnerům nabídli co nejširší nabídku služeb při dodržení vysoké kvality s minimálním dopadem na životní prostředí.
  • Optimalizací všech procesů a neustálým zvyšováním kvality služeb udržujeme a posilujeme své postavení na regionálním trhu v oblasti investiční výstavby a obchodní činností.
  • Cílem práce každého zaměstnance naší společnosti je spokojený zákazník, kterého získáváme především individuálním přístupem, odbornou radou a bezproblémovým provedením díla, s ohledem na možné dopady na životní prostředí.
  • Dodržujeme a neustále zlepšujeme zavedený systém jakosti a životního prostředí. Sledujeme a analyzujeme rizika pracovní činnosti a v maximální míře je omezujeme.
  • Používáme materiály a technologické postupy šetrné k životnímu prostředí. Efektivně využíváme stavební materiály a energie, vzniklé odpady systematicky třídíme. Při veškerých činnostech dodržujeme právní a jiné požadavky.
  • Při výběru dodavatelů materiálů a subdodávek přednostně vybíráme takové partnery, kteří jsou schopni dokladovat jakost a zároveň plnit naše požadavky na přístup k životnímu prostředí v souladu se stanovenou politikou jakosti.
  • Evidujeme nekvalitu ve všech oblastech činností společnosti, vyhodnocujeme ji a vyvozujeme z ní závěry tak, aby naši zákazníci dostávali pouze jakostní dodávky a zboží.
  • Vážíme si našich zaměstnanců a zvyšujeme jejich spokojenost a týmovou soudržnost, která přispívá nejen ke kvalitě, ale také spokojenosti a smysluplnosti z odvedené práce. Zaměstnanci jsou motivováni ke vzdělávání a sebezdokonalování. Zajišťujeme jim stále lepší pracovní podmínky, finanční ohodnocení a podporujeme jejich vzdělávání.
  • Vychováváme naše zaměstnance, dodavatele i zákazníky v přístupu k životnímu prostředí a podporujeme občanské iniciativy působící v regionu v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Zavazujeme se být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými  požadavky, ke kterým se společnost zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.