O firmě

V roce 2019 vznikla dceřinná společnost Unistav Stavby s.r.o, zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Svou existenci opírá o 30 letou zkušenost holdingové společnosti UNISTAV spol. s r.o.

Předmětem podnikání společnosti Unistav Stavby s.r.o. jsou tyto podnikatelské aktivity:

  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • přípravné práce pro stavby
  • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
  • zámečnická a truhlářská výroba

Zákazníky firmy Unistav Stavby s.r.o. jsou jak místní podnikatelské subjekty (60%), tak soukromé osoby (40%) a působnost této obchodní společnosti je převážně regionální v okrese Jeseník.

Společnost Unistav Stavby s.r.o. nabízí investorům a zákazníkům komplexní služby ve výstavbě, což znamená, že poskytuje zákazníkům komplexní realizaci zakázky od zajištění vhodného pozemku přes projekt, vlastní realizaci, kolaudaci, až po vybavení interiérů, sesterskou společností Nábytek UNISTAV s.r.o. Významnou část realizovaných zakázek firmy Unistav Stavby s.r.o. tvoří rekonstrukce staveb, zkušenosti má firma také s půdními vestavbami. Firma realizuje stavby menšího i většího rozsahu většinou jako generální dodavatel do částky 25 mil. Kč 

Do budoucna se bude firma nadále věnovat realizaci zakázek u dlouhodobých investorů a na jednom z předních míst zůstává péče o stálé zákazníky a upevňování vlastní pozice na regionálním trhu v oblasti investiční výstavby.